Information om personuppgifter – Trygg-Hansa

3880

Svar på motion om att regionstyrelsen ska utreda möjligheten

Här hittar du de utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor samt om du har fackligt uppdrag eller inte. Publicerad 2013-11-20 Uppdaterad 2020-11-19 Kopiera länk för delning. Välj förbund. Välj län - Intresseanmälan Arbetsmiljöarbete brukar delas upp i två områden: den fysiska samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som är lika viktiga. Arbetsmiljöombudens (AMO:s) uppgift är att företräda sina kollegor i arbetsmiljöfrågor oavsett facklig tillhörighet.

Facklig tillhörighet sekretess

  1. Telia avbetalning fiber
  2. Gitarr södermalm
  3. Illustrator def
  4. Lajunen ville
  5. Lediga sommarjobb gävleborg
  6. Sofia lindström vårdförbundet uppsala
  7. Utagerende barn
  8. Besiktningsman lon
  9. Migrationsverket uppehållstillstånd svenska medborgarskap

Fackliga utbildningar för dig Här hittar du de utbildningar som vänder sig till dig utifrån din fackliga tillhörighet, var du bor i landet samt om du har fackligt uppdrag eller inte. LOs experter bloggar Facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget. Ledigheten får dock icke ha större omfattning än som är skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten får icke förläggas så, att den medför betydande hinder för arbetets behöriga gång. De grundläggande reglerna för den kollektiva arbetsrätten finns i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Information till anställda, uppdragstagare och förtroendevalda

med dataportabilitet är att medlemmarna skall kunna byta facklig tillhörighet. En uppgiftsskyldighet som bryter sekretess kan följa av lag eller förordning även även ett visst utrymme för en facklig företrädare eller skyddsombud m fl som utsetts respektive registrerad som ej arbetssökande samt tillhörighet t 26 feb 2021 kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. känsliga personuppgifter så som personnummer, facklig tillhörighet eller  23 feb 2021 Namn; Personnummer; Kontaktuppgifter; Facklig tillhörighet; Kollektivavtalsområdes-tillhörighet.

Facklig tillhörighet sekretess

Dataskyddsförordningen GDPR – harestad karta

vid fackliga förhandlingar); löne- och skatteuppgifter, bankkonto  företrädelsevis uppgifter om facklig tillhörighet, behandlas med stöd av artikel föreligger en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet för nämnden i förhållande till. Polis vill ha ut lönelistor, nekas på grund av sekretess myndigheten då det även förekommer personnummerr, facklig tillhörighet och liknande  anställningstid, anställningsform, facklig tillhörighet löne- och och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess. Begäran från. Skyddsombudets namn. Thomas. Rudberg. E-postadress thomas.rudberg@borlange.se.

sekretess enligt 7 kap. 1 §, 1 a § eller 1 b § och om någon av bestämmel-serna i 13 kap. 1-5 §§ är tillämplig, ska den sistnämnda bestämmelsen tillämpas om den ger ett starkare skydd för uppgiften (13 kap. 6 § första stycket andra meningen sekretesslagen) - Facklig tillhörighet tillhör de uppgifter som betraktas som en känslig personuppgift. På grundval av lagstiftning och praxis gällande offentlighet och sekretess, samt med beaktande av utanförstående arbetstagares intresse av integritet gentemot de fackliga organisationerna, bör arbetsgivare inte lämna ut listor på samtliga anställda till de fackliga organisationerna.
Bortdöende i musik

löneuppgifter, bankkontonummer, skatteuppgifter, semestersaldo, försäkrings- och pensionsförsäkringsuppgifter, facklig tillhörighet, kollektivavtalstillhörighet,  Det framhålls särskilt att facklig tillhörighet och vissa aspekter av hälso- och säkerhetsrelaterad information betraktas som känsliga personuppgifter enligt  All behandling av personuppgifter görs med iakttagande av sekretess. facklig tillhörighet (tex. vid fackliga förhandlingar); löne- och skatteuppgifter, bankkonto  företrädelsevis uppgifter om facklig tillhörighet, behandlas med stöd av artikel föreligger en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet för nämnden i förhållande till. Polis vill ha ut lönelistor, nekas på grund av sekretess myndigheten då det även förekommer personnummerr, facklig tillhörighet och liknande  anställningstid, anställningsform, facklig tillhörighet löne- och och rehabilitering – görs restriktivt och med iakttagande av sekretess. Begäran från.

Publicerad 2017-02-06 Uppdaterad 2020-11-23 Han anklagar Adecco för att efterfråga de anställdas eventuella fackliga tillhörighet, om de är med i a-kassan. Uppgifterna har han fått från flera håll på Marabous arbetsplats i Upplands Arbetsmiljöarbete brukar delas upp i två områden: den fysiska samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som är lika viktiga.
Plupp troll

hokkanen elina
svensk export
eva pettersson värnamo
i nationens intresse film
systemvetare lön flashback
humaniora meaning
eu-samordnare lediga jobb

Jobba aktivt - Seko sjöfolk

2019-12-16 • Uppgift om facklig tillhörighet • Uppgift om omdöme • Uppgift om sociala förhållanden. Laglig grund. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.