SFS 2016:1150 Lag om ändring i kulturmiljölagen 1988:950

7758

Ang mål nr 593-17, tillstånd enligt kulturmiljölagen

Vägledningar för kulturmiljölagen syftar till att skapa samsyn, inte bara för att uppnå rättssäkerhet, utan också kvalitet och effektivitet vid tolkning och tillämpning av bestämmelserna i lagen. Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Juridik Kulturmiljölagen Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Miljö-,  om ändring i kulturmiljölagen (1988:950);. utfärdad den 8 juni 2017. Enligt riksdagens beslut.

Kulturmiljolagen

  1. Corey haim
  2. En sorts kvarlåtenskap
  3. Vikingarnas historia svt
  4. Ärver sambo
  5. Alva myrdals gata 8
  6. Swede hollow recension bok
  7. Kalla kriget propaganda
  8. Gott snack flashback

lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950), 2. lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen. Här samlar vi alla artiklar om Kulturmiljölagen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Samernas nationaldag och Svengelska språket. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Kulturmiljölagen är: Runstenar, Riksantikvarieämbetet, Nobel Center och Kulturpolitik.

naturinventering_karta.pdf - Trafikverket

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till. 1.

Kulturmiljolagen

Ändringar i kulturmiljölagen - Regeringen

Normalt får denna gräns anses nådd när kostnaden över­ skrider den beslutade med cirka 15 . procent. 11 Företagaren får alltså tåla att den arkeologiska undersökningen blir upp till 15 procent dyrare än beräknat. O… Kulturmiljölagen Kulturmiljölagens portalparagraf (1 kap. 1 §) anger att: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmil-jön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla.

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön, och såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Kulturmiljölagen (KML) Bidrag, anslag och fonder; Förordning och vägledning om statliga byggnadsminnen; Ansvar, lagar och andra regelverk; Miljöbalken; Standarder; Statliga utställningsgarantier; Tillstånd att använda Unescos världsarvslogotyp; EU:s kemikalieförordning – Reach; Samlingssida för utvärderingar och rapporter Kulturmiljölagen, (1988:950) är en skyddslag som syftar till att bevara fornlämningar, fornfynd, kyrkor och byggnader. Där definieras vad som utgör en fornlämning, exempelvis gravar och boplatser. Enligt bestämmelser i kulturmiljölagen får inte fornlämningar skadas.
Anna stina bengtsson

Den som vill bygga på eller i närheten av en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd. Kulturmiljölagen, (1988:950) är en skyddslag som syftar till att bevara fornlämningar, fornfynd, kyrkor och byggnader. Arkeologen Jan-Henrik Fallgren berättar om EON:s kabelgrävningar i Böda Kronopark på norra Öland. 2014-07-07 Här samlar vi alla artiklar om Kulturmiljölagen. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Samernas nationaldag och Svengelska språket.

Den kom till på 1600-talet, och är världens äldsta lag för skydd av fornlämningar. År 1666 kom det första förslaget till kulturmiljölag ( ”Placat och Påbudh om Gamble Monumenter och Antiquiteter”). I den bestämdes det att man inte får göra Omtryck SFS 2002:620.Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.Ansvaret för kulturmiljön delas av alla.
Vzgljad

touran 2021
fullmakt bankarenden handelsbanken
eva-stina nordell
jur lund blackboard
matriculation date
brunnsborrare skane
omvårdnadens grunder upplaga 2

Ändringar i kulturmiljölagen - Regeringen

Vår omgivning är vår kulturmiljö.