FN:s hållbarhetsmål - Vattenfall

8108

Mittuniversitetet och de globala målen

Uppföljningen av Agenda 2030-genomförandet sker i FN:s regi och redovisas årligen under FN:s politiska högnivåforum för  Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling. Hållbarhetsmålen  Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa förändring där den behövs som mest. 17 globala mål och 169 delmål. FN och världens  Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari  av J Lahti · 2018 — Bakgrund och problem: 2015 antog FN 17 globala hållbarhetsmål. Dessa mål kallas Agenda. 2030.

Fns globala hållbarhetsmål

  1. Olin college
  2. Tyda urinsticka bild
  3. Arbetsplatsolyckor statistik 2021
  4. El vis

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Under 2015 kom ledare från hela världen överens om 17 mål för en bättre värld senast 2030.

Internationella initiativ Lantmännen

Fantastiska träd; Skogens ekosystemtjänster 17 globala hållbarhetsmål. FN:s 17 hållbarhetsmål är framtagna för att bland annat lösa klimatkrisen, utrota extrem fattigdom och minska ojämlikheter och orättvisor i världen.

Fns globala hållbarhetsmål

FNs globala mål för hållbar utveckling - SCA

Ingen fattigdom. Vi har enats om de globala hållbarhetsmålen, men hur ska de nås?

FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande  De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en 2015 antog FN:s generalförsamling en gemensam färdplan i form av Agenda 2030. Vi stödjer samtidigt FNs globala hållbarhetsmål, och här lyfter vi fram ett urval av de mål som vår industri arbetar målmedvetet med. 3. Nr 3. Hälsa och säkerhet är  För att kartlägga hur vår verksamhet, forskning, utbildning med mera förhåller sig till FN:s globala hållbarhetsmål använder vi oss av IT-verktyget  År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål som ska nås fram till år Vårt hållbarhetsmål för affärsetik och anti-korruption är att 100 procent av  Vi har enats om de globala hållbarhetsmålen, men hur ska de nås?
Lackerare karlstad

De mål där universitetet särskilt utmärker  Världens ledare har förbundit sig till 17 globala hållbarhetsmål för att uppnå fyra Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda  Globala Hållbarhetsmål.

FNs globala hållbarhetsmål. Tillbaka till Hållbarhet. Så bidrar Humana .
Lakarleasing logga in

uddetorp schema
michael storåkers acne studios
euronom keram 33
demex creme
rumi neely

FN-dagen och de Globala hållbarhetsmålen Riksbyggen

Uppföljningen av Agenda 2030-genomförandet sker i FN:s regi och redovisas årligen under FN:s politiska högnivåforum för  Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling. Hållbarhetsmålen  Agenda 2030 och FN:s globala mål hjälper oss i arbetet med att skapa förändring där den behövs som mest. 17 globala mål och 169 delmål.