Regeringsuppdrag att verka för digitalt först - för smartare

5312

Remissvar över betänkandet Juridik som stöd för - TLV

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Fi2018/01418/DF Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Säkerhetspolisen har, utifrån de intressen myndigheten ska bevaka, ingen invändning mot förslagen i betänkandet. _____ Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Per Lagerud Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) 2018-09-17 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Datainspektionen har granskat betänkandet huvudsakligen utifrån myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. Sammanfattning Betänkandet SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (Fi2018/01418/DF) Sammanfattning Bolagsverket tillstyrker utredningens förslag, med några kommentarer vilka framgår nedan i remissvaret. Främst anser Bolagsverket att det skulle ha tagits större steg mot en digitaliserad förvaltning.

Juridik som stod for forvaltningens digitalisering

  1. Fastighetsskötare eller vaktmästare
  2. Fylla i diagramblad
  3. Mikael ahlström procuritas
  4. Kommande förhandlingar tingsrätten
  5. Hm affärsidé
  6. Heléne fritzon jerry eklund
  7. Hrf kollektivavtal rast
  8. Nespresso jobb malmö
  9. Andreas winblad
  10. Nar ar bilen skattefri

Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Rubricerade ärende, diarienummer Fi2018/01418/DF, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig. Pris: 624 kr. häftad, 2018. Skickas om 2 vardagar. Köp boken Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. SOU 2018:25 : Betänkande från sou 2018 25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering Betänkande av Digitaliseringsrättsutredningen Stockholm 2018 SOU 2018:25 SOU och Ds kan köpas Remissvar angående SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering MSB har inget att invända mot utredningens förslag.

Att lära sig digitala färdigheter är en kontinuerlig process som

important-content : - Lyssna. Copyright 2021 © Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Juridik som stod for forvaltningens digitalisering

https://www.regeringen.se/495f60/contentassets/e9a...

Digitaliseringsrättsutredningens betänkande om ”Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering” (SOU 2018:25). Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.df.remisser@regeringskansliet.se. Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. arkivvårdens betydelse för möjligheten att digitalisera förvaltningen i sitt yttrande till "Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)". Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering.

SOU 2018:25 : Betänkande från Digitaliseringsrättsutredningen - Utredningen konstaterar att lagstiftningen Till innehåll på sidan. Ekonomistyrningsverket Om ESV Kontakt Kalender Press Remissvar – Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, Remissvar – Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Post- och telestyrelsen (PTS) har i enlighet med 1 § förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. Utredningen föreslår bland annat: en ny bestämmelse som syftar till att säkerställa insyn i förvaltningens verksamhet när algoritmer eller datorprogram används vid vissa automatiserade förfaranden, nya regler om digital tillgänglighet till förvaltningen och om digital kommunikation från förvaltningen till enskilda, som samtidigt beaktar bland annat enskildas självbestämmande och Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25) Tullverket har inget att invända mot lagförslagen eller förslagen i övrigt som presenteras i betänkandet. Tullverket anser att förslagen i huvudsak är bra och ändamålsenliga utifrån de utmaningar med digitalisering som hela den en remiss från regeringskansliet avseende ”Juridiken som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)”, ifrån kommunstyrelsen. Syftet med utredningen är att ge förslag på förhållningssätt och lagförändringar som främjar myndigheters digitalisering.
Eva wannenmacher coaching

Sammanfattning Betänkandet SOU 2018:25 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (Fi2018/01418/DF) Sammanfattning Bolagsverket tillstyrker utredningens förslag, med några kommentarer vilka framgår nedan i remissvaret. Främst anser Bolagsverket att det skulle ha tagits större steg mot en digitaliserad förvaltning. Betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering, SOU 2018:25 En effektiv och innovativ statsförvaltning bidrar enligt Arbetsgivarverket väsentligt till Sveriges utveckling. Utvecklingen och användandet av digitala tjänster innebär en ökad flexibilitet och en förbättrad service.

De vänder sig till dig och dina kollegor som på olika sätt arbetar med digitalisering i offentlig  Riksarkivet svarar på remissen ”Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)”. Yttrande över betänkandet Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25).
Borgen review

semesterstart 2021
samband engelska
sälja inkråm skatt
känns som jag faller när jag somnar
avtal andrahandskontrakt bostadsrätt
swepi studien
fort bend isd spring break 2021

En lägesbild av digital ledning - Digitaliseringsrådet

en aktiv roll i EU:s arbete med att främja digitalisering och AI. Som analysera och ge förslag på hur man kan öka den offentliga förvaltningens 29 aug 2018 Remissvar juridik som stöd för förvaltningens digitalisering. KS/2018:261. 10.