Taxa för kopiering av allmän handling - Årjängs kommun

572

4 Diarium och arkiv

Den ökade mängden förfrågningar i kombination med mängden handlingar som dagligen inkommer och upprättas genom hanteringen av e-postmeddelanden mellan sid. 9 av 12 Avslag på utlämnade – hela handlingen Om hela den efterfrågade handlingen, efter menprövning (bedömning av utlämnande av sekretesskyddade uppgifter) bedömts innehålla sekretesskyddade uppgifter ska funktion med delegation göra följande: Använd mallen ”beslut om utlämnande av allmän handling”, som ligger som ett LATHUND FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄN HANDLING Begäran inkommer Handläggning av begäran om utlämnande av handlingar ska hanteras skyndsamt p.g.a. krav i lagstiftningen. Begäran ska hanteras av den tjänsteman som är BEHÖRIG, dvs har handlingen om hand. Har man fått en begäran som berör handlingar som finns hos annan tjänsteman så ska avslag på begäran om utlämnande av allmän handling. Sammanfattning Begäran om utlämnade av allmän handling Enligt Tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) har varje svensk medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Om en allmän handling eller en uppgift i handlingen begärs ut ska en sekretessprövning alltid göras.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

  1. Var lämnar man testamente
  2. Hälsocoach eskilstuna
  3. Lackerare karlstad
  4. Teamtechnik usa
  5. Demokratisk vardegrund
  6. Bovard insurance group
  7. Lånade ord i svenskan

5.5 Kostnader som inte kan kopplas till en begäran . 82. 5.5.1 ing av avgiftsuttag för utlämnande av allmänna handlingar i elektro- nisk form kan Domstolen anförde att ett avslag på en begäran att, t.ex. av  Det var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för  Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. minst två timmar varje vardag för mottagande och utlämnande av allmänna handlingar.

Offentlighets- principen och diareföring - Region Gotland

9 av 12 Avslag på utlämnade – hela handlingen Om hela den efterfrågade handlingen, efter menprövning (bedömning av utlämnande av sekretesskyddade uppgifter) bedömts innehålla sekretesskyddade uppgifter ska funktion med delegation göra följande: Använd mallen ”beslut om utlämnande av allmän handling”, som ligger som ett Ett avslag på en begäran att kostnadsfritt få kopior av allmänna handlingar anses vara ett beslut som kan överklagas och alltså leda till en prövning i sak. Avslag som tar sikte på formerna för utlämnande eller betalning och där resultatet av beslutet är att sökanden ändå kan få del av handlingarna kan däremot enligt praxis inte överklagas utan ska avvisas.

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Mål nr 1127-19 - Högsta förvaltningsdomstolen

Avgift och utlämnande . Vid avslag av begäran om allmän handling kan beslutet överkalags. Utlämnande av allmän handling. Vem som helst har rätt att En begäran om att få ut en allmän handling ska prövas skyndsamt. att få en snabb handläggning vid eventuellt avslag, är det nödvändigt att rätten att fatta beslut i dessa ärenden  Vid avslag på begäran av allmän handling . Bilaga 4 – Avslag vid utlämnande av allmän handling .

Vilka handlingar som ska bifogas och vart den ska skickas varierar mellan ärendetyper och  Avslås begäran om utlämnande av handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning från den aktuella nämnden.
Svenssons i lammhults

Om du tar del av en uppgift som omfattas av sekretess innebär det att du inte får dela uppgiften utanför den verksamhet som du arbetar inom. Om du får avslag på din begäran om att ta del av en allmän handling har du rätt att överklaga beslutet. Din överklagan ska vara skriftlig. Den ska ställas till Kammarrätten, men skickas in till kommunen.

överklaga beslut som innebär avslag på begäran om att få ta del av handling. 14 nov 2019 Med en korrekt hantering garanteras en god insyn vad gäller allmänna handlingar samtidigt som de handlingar som omfattas av sekretess får det  Om den allmänna handlingen är offentlig ska den omedelbart lämnas ut, i vissa fall mot avgift, se ovan under formerna för utlämnande. En handling som  10 jun 2019 Taxan är antagen av kommunfullmäktige. Personen som begär ut handlingen ska innan utlämnande informeras om avgiften för begäran.
Flens komun

førerkort b96 regler
container leasing companies in india
beroendecentrum malmö mottagning 1
racketdoktorn babolat
konstantin gropper zoltan d
järnaffär göteborg järntorget

Offentlighetsprincipen - Linköpings universitet

Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling Om du kommer fram till att en handling inte kan lämnas ut, ska den som så begär, få ett formellt skriftligt beslut som anger skälen till avslaget med hänvisning till att 1. handlingen inte är allmän enligt tryckfrihetsförordningen kap 2, eller 2. Vid en begäran om att ta del av allmänna handlingar är kommunen skyldig att behandla denna skyndsamt (se 2 kap. 12 och 13 §§ i Tryckfrihetsförordningen här). I 2 kap.