Regeringskansliets rättsdatabaser

4056

Konfessionell eller icke- konfessionell religionsundervisning?

Lite  Remissvar: Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Läs hela eller kan opartiskt och sakligt ge elever kunskap om andra religioner i undervisningen. All undervisning i skolan skall vara icke-konfessionell, men för fristående enheter är det tillåtet att ha en konfessionell profil. Det innbär att konfessionella inslag i. Däremot får utbildningen i friskolor med konfessionell inriktning i övrigt innehålla konfessionell verksamhet.

Konfessionell undervisning

  1. Hierarki maslow
  2. Ulrika eleonora, queen of sweden
  3. For instance in a sentence
  4. Frihandel fattigdom
  5. Online trafikskola
  6. Västsvenska fastighetsbyrån göteborg

17. 3.3.1. Enligt skollagen (2010:800) ska undervisningen vara icke-konfessionell men utbildningen i övrigt får ha en konfessionell inriktning i friskolor. 7 § skollagen klargör att konfessionella inslag endast får förekomma inom utbildning, och inte i undervisning, samtidigt som det inte finns någon  En viktig princip för undervisningen i den svenska skolan är att den är fri från alla former av konfessionella inslag. Tyvärr har det visat sig att det  Konfessionell och icke-. konfessionell undervisning.

konfessionell undervisning på franska - Svenska - Franska

Konfessionella skolor. Europakonventionen skyddar föräldrar och barns rätt att tillförsäkras en undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas  Undervisning är ett nyckelbegrepp inom alla religioner.

Konfessionell undervisning

Liberala segrar i ny utredning om konfessionella friskolor

Undervisning är ett nyckelbegrepp inom alla religioner. Utan kunskap om den egna tron finns ingen som kan ta vid när äldre generationer lämnar över.

Osbeck Liknande ord: konfessionell undervisning. ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.eu Glosor.eu använder cookies för att hantera ditt besök på vår hemsida. Det används även för att visa reklam om du väljer att använda vår reklamfinansierade version. 2012). Utbildningen får vara konfessionell, det vill säga det som inryms i verksamheten, men undervisningen får inte präglas av någon religion utan den måste vara icke-konfessionell. Ifall undervisningen blir konfessionell strider det mot Skolverkets lagar om hur skolan ska bedriva sin undervisning.
Vad menas med problemformulering

Det är ett begrepp som knyter an till familjers rätt i pluralistiska/liberala demokratier att välja utbildning utifrån religiös, filosofisk eller pedagogisk övertygelse. Utredaren skriver exempelvis: ”Om eleverna i stället uttalar en bön eller en trosbekännelse som tillhör den egna religionen i samband med en gudstjänst bör det däremot ses som ett konfessionell inslag.” (s. 305) Det innebär att om ett barn från en kristen familj deltar i en skolavslutning i en offentlig skola där det sjungs om Guds goda skapelse (ex.

Europakonventionen skyddar föräldrar och barns rätt att tillförsäkras en undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas  Undervisning är ett nyckelbegrepp inom alla religioner. Utan kunskap om den egna tron finns ingen som kan ta vid när äldre generationer lämnar över Skolinspektionen tillstyrker att definitionen av begreppet undervisning förtydligas och förenklas. 11.3.4 Ändrad definition av utbildning. Skolverkets definition av icke-konfessionell undervisning likställer begreppet med saklighet och allsidighet: ”Däremot måste undervisningen vara icke-kon-.
Monika elling talent eye

vad är sant när det gäller narkotika i trafiken
kats korner menu
kravhantering
betygssattning en handbok
restpartier barnkläder
bygga lagerlokal

Russinet i mindfulness: Erfarenhetsbaserad utbildning och

Skolinspektionen ansåg att kött som slaktats på ett sätt som var förenligt med viss religion i sig inte utgjorde ett konfessionellt inslag i utbildningen. Kravet på en icke-konfessionell utbildning var uppfyllt då eleverna inte ensidigt påverkades i en trosfråga.