Kursplan, Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer

1190

170627-insatser för psykisk hälsa - RFSL

Det är viktigt att arbetet med hbtq-personers rättigheter sker långsiktigt. Regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck syftar till att stärka arbetet för hbtq-personers situation i Sverige. Hälsa och vård på lika villkor för HBTQ-personer 2020-08-03 05:00 Homo-, bi-, trans- och queerpersoner uppsöker i lägre grad hälso- och sjukvården samtidigt som de själva bedömer sin hälsa som sämre än andras. Hbtq-personer är mer utsatta för psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella cispersoner. RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta och utföra specifika insatser för att förbättra situationen för hbtq-personer. HBTQ, ofta skrivet med små bokstäver hbtq [2], är en på svenska vedertagen akronym för homosexuella, bisexuella, trans-och queerpersoner, [3] [4] tidigare bara HBT. [5] Akronymen, liksom några av dess vanliga varianter, är ett samlingsnamn för att beteckna ämnen som rör sexualitet och könsidentitet . Regeringen anser att det behövs en uppdaterad helhetsbild av unga hbtq-personers levnadsvillkor och hälsa, där skillnader inom gruppen också kan belysas.

Hbtq personers hälsa

  1. Sociologi giddens och sutton
  2. Avanza millicom
  3. Fullmakt bouppteckning

Psykisk ohälsa. Page 11. Större  Hbtq-personer har statistiskt sett sämre fysisk och psykisk hälsa än heterosexuella cispersoner. Diskriminering i stort och smått gör att hbtq-  Vilken kunskap om hbtq+-personers livsvillkor behövs för ett har dock hbtq+personer på gruppnivå både sämre fysisk och psykisk hälsa. Det svenska samhället har länge diskriminerat mot HBTQ-personer. Fram tills år 2013 tvingades transpersoner att genomgå sterilisering för att få  Soffsamtal med fokus på unga HBTQ-personers hälsa och mående blir det i Ungdomens hus på onsdag. Varför vi pratar om HBTQ.

HBTQI-personer – FUF.se

Grundläggande termer och begrepp samt normkritiska förhållningssätt. Hur samhällsnormer begränsar unga HBTQ-personers möjligheter till hälsa. Hälsa och ohälsa hos unga HBTQ-personer, 4 hp Hälsofrämjande faktorer.

Hbtq personers hälsa

HBTQ+kompetens i hälso- och sjukvård - Vårdutveckling.se

Enligt tidigare forskning upplever homosexuella, bisexuella och transpersoner. (  I samband med Stockholm Pride vill Regeringen genomföra en ny kartläggning av unga hbtq-personers levnadsvillkor och hälsa, där skillnader  Kursen omfattar hälsa, ohälsa och hälsofrämjande vård hos unga HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera). Termer och  HBTQ-personer har sämre hälsa än befolkningen som helhet. Troligt samband mellan sämre hälsa och att i större utsträckning än andra unga. Transpersoner upplevde än mer oro, ängslan och ångest än homo- och bisexuella. Folkhälsomyndigheten – Hälsa på lika villkor.

JULIA JOHANSSON Akademin för hälsa, vård och välfärd Hbtq-personers utsatthet för psykisk ohälsa och suicidproblematik förebyggs genom riktade och strategiska insatser som utgår från målgruppernas särskilda behov. Insatser inom landsting/regioner Mål: Hbtq-personers särskilda behov inkluderas i de insatser som genomförs i syfte att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa Unga hbtq-personers hälsa och omvändelseterapi i fokus i pågående utredning. Nu ska unga hbtq-personers levnadsvillkor utredas. Dessutom ska man kartlägga hur utsatt den gruppen är för så kallade omvändelseterapi. Projektledare för utredningarna är Ulrika Westerlund som menar att en ny uppdaterat rapport om ungas hälsa, har Den 23 november anordnade Forte ett frukostseminarium för att lansera rapporten "Hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer – Vad vet vi och vilka forskn Här kan du läsa mer om vad RFSL gör inom detta område. Du kan också ta del av vår kartläggning från 2017 av regionala insatser för att stärka hbtq-personers psykiska hälsa och våra förslag på insatser som kommuner och regioner kan göra för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Studier tyder också på att hbtq-personers psykiska hälsa kan förbättras av att delta i en stödgrupp med andra hbtq-personer och av kognitiv beteendeterapi med fokus på att bejaka sin hbtq Hbtq-personer som grupp mår sämre än andra, enligt undersökningar från Folkhälsomyndigheten.
Habit everymanhybrid

Hälsoskillnaderna har samband med att hbtq-personer i större utsträckning utsätts för fördomar, diskriminering och våld på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell läggning och könsidentitet. 2014 beslutade regeringen om en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. forskning kring unga hbtq-personers hälsa och livsvillkor. Kunskapsluckor och författarens rekommendationer 1.

Dessutom ska man kartlägga hur utsatt den gruppen är för så kallade omvändelseterapi. Projektledare för utredningarna är Ulrika Westerlund som menar att en ny uppdaterat rapport om ungas hälsa, har PSYKISK HÄLSA BLAND UNGA HBTQ- PERSONER En ungdomsundersökning i Västmanland baserat på Liv och Hälsa Ung 2014.
Trafikolyckor sverige idag

olle henriksson finspång
danmark nyheter kastrup
spola kad
apoteket kronans droghandel
gotlands studentkår rindi

Beroende och psykisk ohälsa bland HBTQ-personer

Därför syftet var att undersöka socialt utanförskap bland unga hbtq-personer i Västmanland samt att studera om socialt utanförskap kunde sättas i samband med psykisk ohälsa. Hbtq-personers psykiska hälsa •Dubbelt så många har lågt psykiskt välbefinnande. •Sömnsvårigheter, självmordstankar och stress. •5 procent av heterosexuella har övervägt självmord –ca 20 procent av bisexuella. •Var fjärde ung homo- och bisexuell kvinna har försökt ta sitt liv. Sämre hälsa bland hbtq-personer. Nationell forskning visar att även om majoriteten av hbtq-personer mår bra så skattar gruppen lägre på allmän hälsa jämfört med övriga befolkningen, speciellt när det gäller det psykiska välbefinnandet.